Nalatigheid was kwade trouw

Geeft een belastingplichtige de kosten van een werkruimte op

zonder na te gaan of hij vanuit die werkruimte voldoende inkomsten

heeft behaald, dan aanvaardt hij het risico op het indienen van een

onjuiste aangifte. Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat er dan sprake

is van kwade trouw, waardoor de inspecteur ook zonder nieuw feit kan

navorderen.

In deze zaak had een man zijn aangifte IB/PVV over 2014 ingediend, waarna
de inspecteur de definitieve aanslag had vastgesteld. Pas daarna stelde de
inspecteur nadere vragen over het resultaat uit overige werkzaamheden
dat de man had behaald. De man gaf aan dat hij de kosten van zijn
werkruimte had afgetrokken. Omdat er niet van tevoren onderzoek was
gedaan naar de mate waarin het resultaat in of vanuit de werkruimte
kan behaald, legde de inspecteur een navorderingsaanslag op.
Toetsing
De rechtbank oordeelde dat de inspecteur mocht navorderen,
doordat er sprake was van kwade trouw, aangezien de kosten van de
werkruimte zonder enige toetsing waren afgetrokken.
Bron: Rechtbank Noord-Holland. 14 april 2020.
ECLI.NLRBNHO-2020:2572

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing