Toeslagenstelsel moet flink op de schop

Het toeslagenstelsel is een grondige renovatie toe, zo blijkt uit het ISO-
Toeslagenrapport. Voor een grote groep burgers werkt de huidige
systematiek daarom niet goed. Staatssecretaris Van Huffelen van
Financiën heeft toegezegd dat het kabinet nog dit jaar de contouren
van een nieuw stelsel zal uitwerken.
Uit het genoemde rapport blijkt dat het toeslagenstelsel in de praktijk tot
terugvorderingen en nabetalingen leidt en daarmee voor onzekerheid zorgt. De
problematiek rond terugvorderingen en nabetalingen is volgens het
rapport inherent aan de keuzes die aan het toeslagenstelsel ten grondslag
liggen. Dit brengt met zich mee dat er zowel binnen als buiten het huidige
stelsel geen oplossingen zijn die alle problemen oplossen. Daarom wil het
kabinet het complete toeslagenstelsel vernieuwen. Hoewel zorgvuldigheid
hierbij belangrijker is dan snelheid, aangezien toeslagen voor een grote
groep huishoudens een belangrijk deel van het inkomen vormen, wil het
kabinet nog dit jaar de contouren van een nieuw stelsel uitwerken
Schrijnende gevallen Omdat het nog wel even kan duren
voordat er een nieuw stelsel is, zijn op korte termijn maatregelen nodig
om nieuwe schrijnende gevallen te voorkomen. Zo wordt een discretionaire
bevoegdheid geïntroduceerd die in bepaalde schrijnende situatie een
oplossing kan bieden. Daarnaast wil het kabinet meer investeren
in dienstverlening, zodat mensen beter worden geholpen en mogelijke
probleemgevallen eerder in beeld komen. Ook neemt het kabinet
maatregelen met betrekking tot de zorgtoeslag. Dit moet ertoe leiden
dat er minder toeslagen worden teruggevorderd.
Bron: ministerie van Financiën, 30 april 2020,
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing