Gebruikelijk loon niet lager door geplande investeringen

Een BV die investeringsplannen

had en het gebruikelijk loon van

haar directeur-grootaandeelhouder

(dga) wilde verlagen om met

het bespaarde geld de geplande

investeringen te kunnen doen, kreeg

nul op het rekest bij Recht Zeeland-

West-Brabant.

In deze zaak had de inspecteur het

gebruikelijk loon van de dga van een

BV over 2014 vastgesteld op € 25.000.

Dit was al lager dan het reguliere

gebruikelijk loon, dat op dat moment

€ 44.000 bedroeg. De BV wilde het

gebruikelijk loon van de dga echter

nog verder verlagen. Volgens de BV

had zij geld nodig om toekomstige

investeringen te doen en was een

verlaging van het gebruikelijk loon

noodzakelijk om te vermijden dat

de BV te maken zou krijgen met

continuïteits-, solvabiliteits- en

liquiditeitsproblemen.

Afzien van loon

Aangezien men in 2014 nog niet moest

uitgaan van de meest vergelijkbare

dienstbetrekking, overwoog de

rechtbank welk loon een werknemer

die geen aanmerkelijk belang had in

een soortgelijke dienstbetrekking zou

ontvangen. Volgens de rechtbank zou

een 'gewone' werknemer nooit afzien

van loon om zijn werkgever in staat te

stellen om toekomstige investeringen

te financieren.

Ook stelde de rechtbank vast dat de

BV voldoende winst had behaald om

het loon van de dga te kunnen betalen

én dat het resultaat van de BV vrijwel

volledig voortvloeide uit de arbeid van

de dga. Daarom hoefde de inspecteur

het gebruikelijk loon niet verder te

verlagen dan de eerdergenoemde

€ 25.000.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. 26 maart

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing