Wet Covid-19

Na de Tweede Kamer heeft ook de

Eerste Kamer de Tijdelijke wet

Co-vid-19 aangenomen. De spoedwet is

inmiddels in werking getreden en

vervalt op 1 september 2020. Wel is

de mogelijkheid opgenomen om deze

termijn telkens met twee maanden te

verlengen. Voor enkele onderdelen

geldt terugwerkende kracht tot en

met 16 maart 2020. De wet maakt het

onder andere mogelijk om in

specifieke situaties elektronische middelen te

gebruiken, bijvoorbeeld bij het laten

opstellen van een testament.

Bron Eerste Kamer. 21 april 2020.

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing