Urenadministratie kan soms noodzakelijk zijn

In bepaalde ondernemingen kan het noodzakelijk zijn om een urenadministratie bij te houden, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Of dit in een specifiek geval nodig is, is afhankelijk van de aard en omvang van de onderneming.

Een inspecteur stelde een boekenonderzoek in bij een pizzeria. Er was een toonadministratie, maar desondanks was de inspecteur niet in staat om deze goed te controleren, aangezien de werkgever geen urenregistratie had bijgehouden. Ook was er geen (uren)planning bewaard en evenmin waren er in de administratie betaalbewijzen van de contante uitbetalingen van het loon aanwezig. Daarom legde de inspecteur een informatiebeschikking op. De rechtbank vond dit niet terecht, waarna de inspecteur hoger beroep aantekende.

 

Mondeling

Voor het hof stelde de inspecteur dat het gezien de omvang van de onderneming en het wisselende personeelsbestand noodzakelijk was om vast te stellen hoeveel uren het personeel had gewerkt en hoeveel uren waren verbond. De werkgever verklaarde dat alle werkdagen en - tijden mondeling werden afgesproken en dat er zodoende geen (uren) planning was. Daarnaast werden de feitelijk gewerkte uren twee keer per maand doorgegeven aan de loonadministrateur, die dit verwerkte in de loonadministratie. En omdat volgens de werkgever - het personeel op vaste dagen en tijden werkte, waren alleen afwijkingen relevant om te onthouden. De inspecteur beaamde dat de uren op de juiste wijze waren vertoond; de loonadministratie was niet onjuist. Hij stelde echter dat hij door het ontbreken van de urenregistratie niet kon controleren of de loonadministratie inderdaad correct was. Het hof oordeelde dat de pizzeria gezien de aard en omvang van de onderneming een solide en controleerbare urenregistratie moest bijhouden. Omdat dit niet was gebeurd, oordeelde het hof dat de informatiebeschikking terecht was opgelegd.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 28 januari 2020,

EcLI: NL: GHARL:2o2o:679

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing