Geld lenen van pensioen-bv kan grote gevolgen hebben.

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) geldt leent van zijn eigen pensioen-bv en hierbij onvoldoende zekerheid biedt, betekent dit niet alleen dat de lening als onzakelijk kan kwalificeren, maar ook dat het opgebouwde pensioen kan vrijvallen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

In deze zaak had een dga zijn opgebouwde pensioenaanspraken ondergebracht in een pensioen-bv. Deze bv had een zakelijke vordering op de man. In 2013 sloot de man nieuwe leningen af bij de pensioenbv. Volgens de inspecteur waren deze leningen onzakelijk, omdat een onafhankelijke derde deze leningen nooit zou hebben verstrekt. De man had namelijk nauwelijks liquide middelen en de bank had al het eerste en tweede recht van hypotheek, zodat de gestelde zekerheden weinig waarde hadden.

 

Loonbelasting

De rechtbank was het met de inspecteur eens oordeelde dat de leningen onzakelijk waren. Maar dit was nog niet alles, want volgens de rechtbank was de pensioen-bv door het verstrekken van de o onzakelijke leningen niet meer in staat om aan de pensioenverplichting te voldoen. Dit betekende dat de man een bedrag had ontvangen waartegenover een verlies aan pensioenrechten stond. Er was dus sprake van een verkapte afkoop van pensioenaanspraken. En vanwege deze afkoop was zowel loonbelasting als revisierente verschuldigd.

 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 december 2019

ECLI:NL:RBZWB:2019:5699

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing