Betalingsonmacht niet steeds opnieuw melden

Als een vennootschap of ander lichaam een melding van betalingsonmacht heeft gedaan bij de Belastingdienst, hoeft een dergelijke melding niet steeds opnieuw te worden gedaan, zolang het lichaam andere aanslagen ook te laat blijft betalen, zo oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Twee bv's betaalden hun loonheffings- en omzetbelastingschulden aan de Belastingdienst sinds 2008 te laat. In februari 2012 trof de bestuurder hiervoor een betalingsregeling met de ontvanger. De bv's betaalden de schulden waarvoor zij een regeling hadden getroffen, maar daarna gingen zij door met het te laat betalen van de verschuldigde belastingen. Een deel van de af te dragen omzetbelasting en loonheffingen over de tijdvakken maart 2012 tot en met juni 2012 bleef echter onbetaald. Op 10 september 2012 belde de bestuurder hierover met de ontvanger, die dit telefoontje aanmerkte als een te late melding van betalingsonmacht. Vervolgens gingen de bv's in 2013 failliet, waarna de ontvanger de bestuurder aansprakelijk stelde.

 

Aansprakelijkstelling

De rechtbank stelde vast dat de bestuurder eerder een melding van betalingsonmacht had

gedaan en doordat de bv’s daarna waren doorgegaan met het te laat betalen van de belastingschulden, moest de ontvanger weten dat er betalingsproblemen waren. Hierbij

kwam nog dat een gedane melding van betalingsonmacht pas vervalt als de ontvanger dit meldt bij de meldingsplichtige. Omdat de ontvanger een dergelijke melding niet had gedaan, hoefde de bestuurder niet opnieuw een melding van betalingsonmacht te doen. De rechtbank vernietigde de aansprakelijkstelling.

 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 december 2019,

ECLI:NL:RBZWB:2019: 5771

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing