Bij kleine baan in buitenland toch korting op AOW-rechten

Als een inwoner van Nederland in beperkte mate in het buitenland werkt en hierdoor in het buitenland premieplichtig is voor de volksverzekeringen, mag de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een korting toepassen op de AOW-rechten van deze parttime werknemer, ook als het arbeidsinkomsten laag is. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad.

 

De Hoge Raad deed uitspraak in drie zaken van inwoners van Nederland die in zeer beperkte mate in Duitsland hadden gewerkt. Het ging hierbij om dienstverbanden van enkele

dagen per maand. De betreffende werknemers vielen onder de Duitse sociale wetgeving, maar kwamen niet in aanmerking voor de Duitse versie van de AOW. Desondanks paste de SVB een korting toe op de AOW-rechten van deze werknemers over de periode waarin zij

in Duitsland premieplichtig waren.

 

Niet relevant

De Hoge Raad oordeelde dat de SVB correct had gehandeld. Bij het berekenen van de AOW-uitkering mag een EU-lidstaat een korting toepassen voor de periode waarin sprake is van buitenlandse sociale verzekeringsplicht. De hoogte van het buitenlandse arbeidsinkomen is hierbij niet relevant.

 

Bronnen: Hoge Raad, 24 januari 2020.

ECLI:NL:HR:2020:17118119

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing