Van ex overgenomen hypotheek vormt nieuwe eigenwoning schuld

Als na een echtscheiding één van beide ex-echtgenoten in de echtelijke woning blijft wonen en hierbij de hypotheeklasten van de andere ex-echtgenoot overneemt, vormt deze overgenomen hypotheek een nieuwe eigenwoningschuld. Dit betekent dat de hypotheekrente alleen volledig aftrekbaar is als aan de actuele voorwaarden voor aftrek wordt voldaan.

Een echtpaar was in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. De beide echtgenoten hadden in 1997 een woning gekocht en deze gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheekschuld. Na een echtscheiding in 2013 bleef de vrouw in de woning wonen en nam zij voortaan alle hypotheeklasten voor haar rekening. Vervolgens ontstond een geschil over de hypotheekrenteaftrek in 2016.

 

Aflossingseis

Hof Den Haag oordeelde dat de vrouw niet de gehele hypotheekrente mocht aftrekken. Het overgenomen deel van de hypotheekschuld vormde namelijk een nieuwe eigenwoningschuld en hiervoor golden de aftrekvoorwaarden in 2013. En aangezien de hypotheek aflossingsvrij was en in 2013 de aflossingseis al gold, kwalificeerde het overgenomen deel van de hypotheek niet als eigenwoningschuld en mocht de vrouw de hypotheekrente over dat deel van de schuld niet aftrekken.

 

Bron: Hof Den Haag, 17 december 2019,

EcLI:NL:GHDHA:2019:3402

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing