Kabinet gaat in gesprek over kwalificatie zzp'er

Het kabinet gaat de komende maanden met werkgevers, werknemers, zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en betrokken organisaties in gesprek om helderheid te krijgen over de vraag wanneer iemand een zzp'er dan wel een werknemer is.

Het onderscheid tussen werknemers en zzp'ers zorgt al lange tijd voor kopzorgen, bij zowel werkgevers als de wetgever. Het kabinet is nu bezig met het ontwikkelen van nieuwe wet- en

regelgeving. Hierbij wordt ook een webmodule ontwikkeld die werkgevers en opdrachtnemers in de toekomst duidelijkheid moet geven over de aard van de arbeidsrelatie die zij willen aangaan.

Bedrijven die voor een opdracht een zzp'er willen inhuren kunnen de webmodule straks vooraf invullen. Blijkt uit de beantwoording van de vragen dat er buiten dienstbetrekking mag worden

gewerkt - wat betekent dat de opdracht door een zzp'er mag worden uitgevoerd - dan krijgt de opdrachtgever een zogenoemde opdrachtgeversverklaring. Deze verklaring geeft zekerheid dat de

opdrachtgever niet op een later moment wordt geconfronteerd met naheffingen loonbelasting en werknemersverzekeringen, mits de webmodule naar waarheid is ingevuld.

 

Geen uitsluitsel

Uit de testfase van de webmodule is gebleken dat de module in een substantieel aantal gevallen aangeeft dat een opdracht door een zzp'er mag worden uitgevoerd. In een nog groter aantal gevallen is de uitkomst dat de omstandigheden wijzen op een dienstbetrekking, bijvoorbeeld omdat de zzp'er op vrijwel dezelfde manier werkt als de werknemers van de opdrachtgever. Daarnaast is gebleken dat de webmodule in een deel van de gevallen geen uitsluitsel kan geven. Daarom wil het kabinet nu een breed gesprek voeren over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Hiervoor zal een vragenlijst worden opgesteld. Het kabinet wil deze vragenlijst, de weging van de vragenlijst en de uitkomsten van de testfase in het eerste kwartaal van 2020 naar de Tweede Kamer sturen.

 

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

22 november 2019

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing