Belastingdienst mag ver gaan

De Belastingdienst heeft in het kader van een derdenonderzoek een zeer ruime bevoegdheid om inlichtingen te vragen, zo heeft Hof Amsterdam bevestigd. Dit geldt des te meer als de inspecteur vraagt naar de gegevens van een specifiek individu.

 

In deze zaak had de Belastingdienst een stichting die een museumjaarkaart exploiteerde gevraagd om in het kader van een derdenonderzoek te laten weten op welke data en op welke locaties een specifieke museumkaarthouder zijn kaart had gebruikt. Mede aan de hand van deze informatie wilde de inspecteur vaststellen wat de fiscale woonplaats van de belastingplichtige was. De stichting wilde de inlichtingen echter niet verstrekken.

 

Gevaar

Het hof oordeelde echter dat de stichting moest meewerken aan het derdenonderzoek. De bevoegdheid die de Belastingdienst heeft om in het kader van een derdenonderzoek om inlichtingen te vragen, is in beginsel zeer ruim. In deze situatie gold dit des te meer, omdat de fiscus gegevens wilde over een specifiek individu. Wel wordt de bevoegdheid om

inlichtingen te vragen beperkt als de vragen van de Belastingdienst de activiteiten van de stichting in gevaar brengen, maar het hof vond dat de stichting niet had aangetoond dat

hiervan sprake was.

 

Bron: Hof Amsterdam 5 november 2019

ECLI:NL GHAMS 2019:3967

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing