Belastingdienst heeft het lek nog niet boven

De Belastingdienst heeft dit jaar een aantal stappen in de goede richting gezet, maar de problemen bij de fiscus zijn nog niet voorbij. Dit blijkt uit de tweede voortgangsrapportage uit het Jaarplan 2019 die de staatssecretaris van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een van de zaken die nog niet op orde zijn is het op tijd behandelen van ingediende bewaarschriften. Wel heeft de fiscus inmiddels maatregelen genomen om de achterstanden in te lopen. Het doel is nu om vanaf 2020 weer aan de norm te voldoen. Daarnaast is er nog veel achterstallig onderhoud (technische schuld') op ICT-gebied, al is het wel gelukt de technische schuld te verminderen van

52% naar 44%. Enkele vernieuwingsprojecten, bedoeld om efficiënter te werken en de dienstverlening te verbeteren, zijn met succes ingevoerd. Zo behandelt de Belastingdienst digitale wijzigingen op aangiften niet langer als bezwaar, maar als verzoek. Dit werkt voor de Belastingdienst een stuk efficiënter, maar heeft voor de belastingplichtige wel als keerzijde dat er tegen een beslissing op een verzoek meestal geen beroep mogelijk is. Ook heeft de fiscus bij een verzoek twee

weken langer de tijd om een beslissing te nemen. Daarnaast kunnen burgers waarschijnlijk nog dit jaar online aangifte van belasting op personenauto's en motorrijwielen doen van een zelf geïmporteerde auto zonder schade.

 

Toeslag

Ook positief is dat de meeste burgers die aangifte inkomstenbelasting deden, voor 1juli bericht van de fiscus ontvingen. In juni werden meer dan 10 miljoen aanslagen opgelegd. Verder is bij burgers

die recht hebben op een toeslag dit recht al zo veel mogelijk aangepast aan de actuele situatie van de toeslaggerechtigde. Verder is de Belastingdienst erin geslaagd om voor 2000 fte nieuwe medewerkers in dienst te nemen. Dit is weliswaar lager dan de wervingsopgave voor 2019 (3450 fte), maar volgens de staatssecretaris van Financiën vraagt het veel van de Organisatie om de nieuwe

medewerkers goed te begeleiden en snel in te werken. Daarom is ervoor gekozen de instroom meer te spreiden waardoor de genoemde wervingsopgave nu waarschijnlijk uiterlijk in februari 2020 wordt gerealiseerd.

 

Bron ministerie van Financiën, 30 oktober 2019

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing