Verkoop pand tegen kostprijs kan onzakelijk zijn

Verkoopt een directeur-grootaandeelhouder (gda) vanuit zijn privévermogen een pand voor een prijs die gebaseerd is op de aankoopprijs n de kosten van het pand, dan kan deze transactie onzakelijk zijn als de verkoopprijs te hoog is ( bijvoorbeeld vanwege de ongunstige markt) Dit blijkt uit een uitspraak van Hof den Haag.

Twee echtgenoten bezaten beiden de helft van de aandelen in een bv. Het echtpaar kocht in 2008 eerst een perceel met een huis en later nog wat aangrenzende grond voor de totale aankoopprijs van € 676.600. In 2012 verkocht het echtpaar het perceel voor € 850.000 aan de bv. Deze prijs was gebaseerd op de aankoopprijs plus de aankoop- en financieringskosten en de kosten van verbetering en herstel. Desondanks vond de inspecteur dat de zakelijke prijs niet hoger was dan €625.000. Daarom merkte hij een bedrag van € 225.000 aan als verkapte winstuitdeling.
 

Niet rooskleurig

 

Het hof was het met de inspecteur eens dat bij het bepalen van de zakelijk prijs niet alleen naar de kostprijs moet worden gekeken, maar ook naar de markontwikkelingen. Volgens het hof was in 2012 duidelijk dat de vastgoedmarkt er niet rooskleurig uitzag. Het echtpaar had ook al tevergeefs geprobeerd aan een derde te verkopen. Dat de bv het perceel in 2016 voor € 500.00 had verkocht was volgens het hof ook veelzeggend. Het hof oordeelde dan ook dat de echtgenoten in 2012 hadden moeten weten dat verkoopprijs van € 850.000 te hoog was en dat sprake was van een verkapte winstuitdeling. De inspecteur had de echtgenoten terecht navorderingsaanslagen opgelegd.

 

Bron: Hof Den Haag,

18 september 2019

ECLI: NL: GHDHA: 2019: 2542/2543

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing