Inkomsten uit bezit kinderen niet toe te rekenen aan ouders

De Belastingdienst mag inkomsten uit de bezittingen van meerderjarige kinderen niet zomaar toerekenen aan de ouders, ook niet als de ouders de bezittingen van hun kinderen beheren. Tot dit oordeel kwam Hof Den Bosch.

Een man hield zich na zijn eenmanszaak bezig met het verhandelen en exploiteren van onroerende zaken. Daarnaast speelde de man een bemiddelende rol bij een aan-  en verkoop van onroerende zaken waarvan zijn kinderen die juridische eigendom hadden. Voor de inspecteur was dit voldoende reden om inkomsten uit de onroerende zaken van de kinderen toe te rekenen aan hun vader.

 

In handen

Het hof oordeelde dat de inspecteur onjuist had gehandeld,, De inspecteur had de inkomsten uit de bezittingen van de kinderen alleen aan hun vader mogen toerekenen  als hij had kunnen bewijzen dat de inkomsten in handen van de ouders waren gekomen. Dar was hier niet het geval, want de vader had de opbrengsten uit de exploitatie van het vastgoed van zijn kinderen steeds op de rekeningen van de kinderen gestort dan wel geherinvesteerd. Daarom konden de inkomsten niet aan de vader worden toegerekend.

 

Bron: Hof den Bosch, 21 juni 2018

ECLI: NL: GHSHE:2019: 2247

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing