Geen aanmerkelijk belang zonder overdracht aandelen.

Als een aandeelhouder zijn aandelenpakket van 5% via een e-mail te koop aanbiedt aan een ander en deze persoon het aanbod aanvaardt, verwerft de koper desondanks geen aanmerkelijk belang als de aandelen nooit daadwerkelijk worden geleverd. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv meldde een andere aandeelhouder per e-mail dat hij hem een aandelenpakket van 5% voor € 2500 wilde verkopen, onder voorwaarde dat de man (de potentiële koper) bereid was zich borg te stellen. De man stelde zich daadwerkelijk borg, maar kreeg de aandelen nooit geleverd. Toen de man vervolgens werd aangesproken wilde hij het verlies op zijn regresvordering op de bv aftrekken als verlies uit terbeschikkingstelling. De inspecteur stelde echter dat er vanwege het uitblijven van de levering van de aandelen geen sprake was van een aanmerkelijk belang en dat het verlies zodoende niet aftrekbaar was. Ook vond de inspecteur dat er geen sprake was van een koopovereenkomst.

 

Koopovereenkomst

 

De rechtbank vond wel dat er een koopovereenkomst was gesloten. De dga had per e-mail een aanbod gedaan     en de andere aandeelhouder had dit aanbod aanvaard. Volgens de rechtbank was de overeenkomst hiermee tot stand gekomen. De rechtbank constateerde echter ook dat de aandelen niet waren geleverd. Dit betekende dat de juridische of economische eigendom van de aandelen niet was overgedragen. Hierdoor had de 'koper' geen moment een belang gehad bij de waardeontwikkeling van de aandelen. Daarom was er nooit sprake     geweest van een aanmerkelijk belang, met als gevolg dat de man het verlies uit de borgstelling niet kon aftrekken.

 

 

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 8 oktober 2019

ECLI: NL; RBNNE: 2019: 4137

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing