Dienstverlener moet consument duidelijk informeren over btw

Een belastingadviseur of andere dienstverlener die aan consumenten een vergoeding in rekening brengt voor zijn diensten moet in de offerte en/of opdrachtovereenkomst duidelijk aangeven of het genoemde bedrag inclusief of exclusief btw is. Als hij dit niet doet, kan de rechter desgevraagd oordelen dat de cliënt de btw niet hoeft te betalen.

In een zaak voor Rechtbank Amsterdam had een man, die zijn vroegere woning na zijn verhuizing wilde verhuren, een verhuurbedrijf voor vastgoed ingeschakeld. In de bemiddelingsovereenkomst stond vermeld dat het verhuurbedrijf een courtage rekende van 8% van de huurprijs voor één jaar, met een minimum van € 800. Verderop in de overeenkomst stond onder verwijzing naar de algemene voorwaarden vermeld dat alle prijzen exclusief 21 % waren.  Nadat het verhuurbedrijf een huurder had gevonden berekende hij 21%btw over de courtage. De eigenaar van de woning had hier niet op gerekend en eiste voor de rechtbank dat de bemiddelingsovereenkomst zou worden vernietigd.

 

Oneerlijk

De rechtbank stelde allereerst vast dat de man niet als een professionele verhuurde maar als consument moest worden beschouwd. Hierbij wees de rechtbank erop dat  hiervoor moet worden gekeken naar de positie van de persoon in kwestie. Aangezien de man geen ondernemer was, niet was ingeschreven in het Handelsregister, niet eerder een pand had verhuurd en niet werkzaam was in de onroerendgoedsector, was hij een consument. Vervolgens stelde de rechtbank vast dat in de bemiddelingsovereenkomst niet al bij het noemen van de courtage melding was gemaakt van de btw-heffing. De rechtbank oordeelde dat er daarom sprake was van een oneerlijke handelspraktijk en dat de man de btw niet hoefde te betalen.

 

Om misverstanden te voorkomen in het altijd raadzaam om, ongeacht of de client een particulier of een onderneming is, duidelijk te vermelden of de gecommuniceerde tarieven inclusief of exclusief btw zijn.


Bron: Rechtbank Amsterdam: 11 oktober 2019

ECLI: NL: RDAMS: 2019:7486

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing