Drie percelen vanwege uitzicht één heffingsobject voor WOZ

Als iemand een perceel voornamelijk koopt om het vrije uitzicht vanuit een andere onroerende zaak te garanderen, kan dit al voldoende zijn om het perceel dienstbaar te laten zijn aan de onroerende zaak en dan mag de gemeente de percelen voor de WOZ (Wet waardering onroerende zaken) aanmerken als één heffings- object. Tot dit oordeel kwam Hof Den Haag.

Een man was zowel eigenaar als gebruiker van drie percelen. Twee van de drie percelen bestonden uit een hobbyweide en een stuk grond. Op het derde perceel stonden onder meer een woonboerderij, twee zomerhuisjes, een stacaravan en drie schuren. De man had het weiland met name gekocht om de vrije ligging en het uitzicht vanuit de woonboerderij te waarborgen. Volgens de gemeente betekende dit dat het weiland dienstbaar was aan het andere perceel en vormden de drie percelen één heffingsobject voor de WOZ. Aangezien het heffingsobject in hoofdzaak tot woning diende paste de gemeente tarief voor woningen toe. Het hof was het met de gemeente eens en oordeelde dat de WOZ-waarde niet te hoog was vastgesteld.

Bron: Hof Den Haag, 10 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2483

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing