10% rendement op verhuur

Ontdekt de Belastingdienst dat een belastingplichtige via stromannen diverse onroerende zaken heeft geëxploiteerd en wil de fiscus de inkomsten uit deze exploitatie alsnog bij deze belastingplichtige belasten, dan mag de inspecteur volgens Hof Den Haag uitgaan van een rendement van 10%.

De Belastingdienst ontdekte dat een echtpaar via stromannen diverse onroerende zaken exploiteerde. Tijdens huiszoekingen werden namelijk volmachten aangetroffen die waren gebruikt voor de aan- en verkoop van panden. De inspecteur wilde alsnog belasting heffen over de betreffende inkomsten en maakte een schatting van het belastbare inkomen van de vrouw. Hij kwam uit op een geschat belastbaar inkomen uit werk en woning van € 2 miljoen en een geschat belastbaar inkomen uit sparen en belegen van € 400.000. Hierbij baseerde de inspecteur zich op de inbeslaggenomen stukken waaruit volgens hem bleek dat het totale vermogen van de vrouw en haar echtgenoot ruim € 30 miljoen bedroeg. De Belastingdienst ging hierbij uit van een behaald rendement van 10%.

Niet onredelijk

Het hof oordeelde dat het niet onredelijk was een rendement van 10% als uitgangspunt te nemen. Aangezien de vrouw niet aannemelijk kon maken dat haar inkomen feitelijk lager was, bleef de opgelegde aanslag in stand.

Bron: Hof Den Haag, 30 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3965

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing