Verdeling pensioenen bij scheiding wordt gemoderniseerd

Het kabinet wil dat de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Daarom hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel zou per 1 januari 2021 in werking moeten treden.

Het wetsvoorstel regelt dat beide ex-partners een zelfstandig recht krijgen op een deel van het pensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Hierdoor krijgen ex-partners meer inzicht in hun financiële situatie na pensionering. Ex- partners zijn na de scheiding niet meer afhankelijk van elkaars pensioendatum en ook het overlijden van een van de partners heeft straks geen invloed meer op de pensioenuitkering van de andere partner. 

50/50-verdeling

Op grond van het wetsvoorstel krijgen beide ex-partners in de toekomst standaard de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk door de ander de minister voor Rechtsbescherming is opgebouwd. Wel is het mogelijk dat ex-partners besluiten het pensioen niet te verdelen of andere afspraken over de verdeling te maken. De 50/50-verdeling van het pensioen staat los van de hoogte van beide pensioenen, dus er is geen sprake van een verdeling van de meestverdienende partner naar de minstverdienende partner.

Automatisch verdelen

Het is de bedoeling dat pensioenuitvoerders de pensioenen in de toekomst automatisch verdelen zodra zij vanuit de Basisregistratie Personen een melding van een scheiding krijgen. Onder het huidige systeem moeten stellen die uit elkaar gaan binnen twee jaar na hun scheiding bij de pensioenuitvoerder aangeven welke afspraken zij hebben gemaakt. Doen zij dit niet dan wordt het pensioen niet op twee rekeningnummers gestort, met als gevolg dat de ex-partners — vaak jaren later — nog bij elkaar moeten aankloppen voor hun deel van het uitbetaalde pensioen. Aangezien dit vaak tot problemen leidt, wil het ingediende wetsvoorstel aan dergelijke problemen een einde maken.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 16 september 2019

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing