Kabinet wil werkkostenregeling op vier punten aanpassen

Het kabinet heeft in het wetsvoorstel Belastingplan 2020 voorgesteld de werkkostenregeling op vier punten n te passen. De meest in het oog springende aanpassing is de vergroting van de vrije ruimte.

In de plannen van het kabinet wordt per 1 januari 2020 voor de berekening van de vrije ruimte een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom wordt de vrije ruimte dan 1,7% en voor het restant van die loonsom geldt een tarief van 1,2%. Momenteel is de vrije ruimte voor iedere werkgever 1,2% van de fiscale loonsom. Bij de voorgestelde aanpassing hebben werkgevers met een lage fiscale loonsom relatief het meeste profijt van de f verruiming van de vrije ruimte.

Eigen bedrijf

Verder wil het kabinet dat de vergoeding voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag in de nabije toekomst niet meer ten laste komt van de vrije ruimte. Voor dergelijke vergoedingen gaat dan een vrijstelling gelden. Een andere aanpassing betreft de waardering van producten uit eigen bedrijf. Momenteel is de vrije ruimte voor iedere dering van producten uit eigen bedrijf. Het kabinet wil dat hiervoor steeds de waarde in het economisch verkeer gaat gelden.

Eindheffing

Tot slot wil het kabinet de termijn voor aangifte en afdracht van de eindheffing verlengen. Als de vrije ruimte in een kalenderjaar wordt overschreden, zou dit dan uiterlijk bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar moeten worden aangegeven (en afgedragen).

Bron: ministerie van Financiën, 17 september 2019, 2019-0000148405

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing