Cruciale verschillen tussen oude en nieuwe KOR

Niet alle ondernemers die onder de oude kleineondernemersregeling (KOR) vallen voldoen per direct aan de nieuwe KOR die op 1 januari 2020 in werking treedt. Dit blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris van financiën op Kamervragen over de Wet modernisering kleine ondernemersregeling.

Doordat de oude KOR een btw-afdracht-drempel kent en er onder de nieuwe KOR sprake is van een omzetdrempel van € 20.000, is het mogelijk dat een ondernemer die momenteel de KOR toepast hiervoor vanaf 2020 niet in aanmerking komt doordat zijn omzet hoger is dan de genoemde drempel. Dit zal met name het geval zijn bij ondernemers die veel voorbelasting hebben en bij ondernemers die veel goederen exporteren tegen het btw-tarief van 0%.

 

Zelf nagaan

ledere ondernemer moet zelf nagaan of hij aan de voorwaarden voor de nieuwe

KOR voldoet en of hij zich hiervoor wil aanmelden. Wel worden ondernemers die zich onder de oude KOR hebben aangemeld voor ontheffing van administratieve verplichtingen automatisch overgezet naar de nieuwe KOR. Verwacht zo'n ondernemer dat hij in 2020 niet aan de voorwaarden van de nieuwe KOR voldoet, dan moet hij zelf een verzoek indienen om uitreiking van btw-aangiften.

 

Inschatting maken

Aangezien er onder de nieuwe KOR een omzetdrempel geldt, is het belangrijk dat een ondernemer van tevoren een zo goed mogelijke inschatting maakt van zijn verwachte jaaromzet. Dit valt nooit helemaal goed te voorspellen, dus geldt bij een eventuele overschrijding van de omzetgrens dat de vrijstelling onder de nieuwe KOR niet met terugwerkende kracht komt te vervallen. Werk zullen alle leveringen en diensten die na de overschrijding plaatsvinden niet langer onder de vrijstelling vallen. Ook de grensoverschrijdende handeling valt niet meer onder de vrijstelling.

Bron: ministerie van Financiën, 16 september 2019, 2019-0000151933

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing