Ondernemer mag echtgenoot als ‘kruiwagen’ gebruiken

Ook als een ondernemer zijn partner gebruikt om aan opdrachten te komen, kan er in fiscale zin sprake zijn ondernemerschap. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

Een vrouw dreef een eenmanszaak en verrichte allereerst administratieve werkzaamheden voor de bv’s van haar echtgenoot een filmproducent. Daarnaast verrichtte ze als office manager werkzaamheden voor de samenwerkingsverbanden die zicht bezighielden met het produceren van films. In alle gevallen ging het hierbij om films waarbij de echtgenoot van de vrouw als (co-)producent was betrokken. D inspecteur stelde dat er geen sprake van fiscaalondernemerschap was, maar dat de vrouw resultaat uit overige werkzaamheden behaalde. Volgens de inspecteur waren de activiteiten van de vrouw niet zelfstandig genoeg doordat ze al haar inkomsten verwierf bij de opdrachtgevers bij wie haar echtgenoot betrokken was.

 

Slipstream

Voor de rechtbank voerde de vrouw aan dat haar echtgenoot weliswaar betrokken was bij alle films waarbij zij werkzaamheden verrichtte maar dat hij in alle gevallen slechts voor de financiering zorgde en geen uitvoerend producent was terwijl zij haar opdrachten verkreeg van de uitvoerend producenten. Daarnaast maakte zij aannemelijk dat zij niet altijd werd ingeschakeld bij films waarbij haar echtgenoot betrokken was., De rechtbank constateerde dat de vrouw weliswaar handig gebruik maakte van de contacten van haar partner, maar dat dit fiscaal ondernemerschap niet uitsloot. Ook vond de rechtbank dat de inspecteur niet had bewezen dat de vrouw standaard in de slipstream van har echtgenoot werd ingehuurd. De rechtbank beoordeelde de activiteiten van de vrouw in hun totaliteit en kwam tot de conclusie dat zij voldoende zelfstandig opereerde. Daarom was er sprake van fiscaal ondernemerschap.

 

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 16 juli 2019, ECLI: NL: RBNNE: 2019: 3084

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing