Ontbreken btw-nummer is signaal voor omzetbelastingfraude

Als een onderneming van haar grootste leverancier diverse facturen ontvangt waarop het btw-identificatienummer ontbreekt, is dit een signaal van omzetbelastingfraude en moet de onderneming nader onderzoek doen naar de leverancier. Doet zij dit niet, dan accepteert zij het risico van deelname aan btw-fraude. Tot dit oordeel kwam de rechtbank Noord-Holland.

In deze zaak ging het om een groothandel in bloemen, planten en aanverwante producten die driekwart van haar inkopen bij één bedrijf deed. De groothandel had de in rekening gebrachte – en betaalde – btw afgetrokken als voorbelasting. Volgend de inspecteur lagen er geen reële goederentransacties aan de facturen ten grondslag. Daarom weigerde hij de vooraftrek en legde hij naheffingsaanslagen op aan de groothandel.

 

Inkooporders

Voor de rechtbank voorde de inspecteur aan dat de leverancier – een holding-bv – geen aangifte omzetbelasting deed en evenmin btw afdroeg. Daarnaast vermeldde de bv geen btw-nummer op haar facturen. Volgens de inspecteur was er geen sprake van goederentransacties en werd er btw-fraude gepleegd. De rechtbank stelde vervolgens vast dat de groothandel niet aannemelijk kon maken dat er wel degelijk goederentransacties aan de facturen ten grondslag lagen. De groothandel beschikte namelijk uitsluitend over facturen en niet over andere documenten, zoals inkooporder en transportdocumenten. De rechtbank oordeelde daarom dat de groothandel geen recht had op aftrek van voorbelasting.

 

Nader onderzoek

Verder stelde de rechtbank vast dat er inderdaad sprake was van btw-fraude wat onder voorwaarden een reden is de aftrek van voorbelasting te weigeren. Een van deze voorwaarden is dat de groothandel wist of had moeten weten dat er sprake kon zijn van btw-fraude. Dat was in deze zaal het geval, omdat de leverancier geen btw-nummer  vermeldde op de facturen. Aangezien de groothandel desondanks geen nader onderzoek had gedaan naar de leverancier had zij bewust het risico geaccepteerd dat zij deelnam aan btw-fraude.

 

Bron: Rechtbank Noord Holland, 31 juli 2019, ECLI: NL: RBNHO:2019:5926

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing