Bij hogere rekening-courantschuld kan er sprake zijn van uitdeling

Als een aandeelhouden een hoge rekening-courantschuld heeft aan zijn bv, kan de inspecteur zich terecht op het standpunt stellen dat er sprake is van een uitdeling. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof-Arnhem- Leeuwarden.

In deze zaak had een directeur-groot-aandeelhouden (dga) een rekening-courantschuld van ruim € 2,6 miljoen aan zijn bv. In 2005 sloot de dga een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst. Hierin werd afgesproken dat de dga zekerheden zou verstrekken en dat de lening in vijf jaar zou worden afgelost. Toen bleek dat de dga deze afspraken niet nakwam, stelde de inspecteur na correspondentie voor om de schuld in drie jaar af te lossen via dividenduitkeringen. Uiteindelijk corrigeerde de inspecteur de aangiften inkomstbelasting van de dga over 2010 en 2011 door twee uitdelingen in aanmerking te nemen.

 

Aflossingstermijn

De dga voerde voor het hof aan dat de inspecteur conform de vaststellingsovereenkomst de volledige uitdeling in 2008 had moeten corrigeren. Het hof was het echter niet met hem eens, omdat uit de afspraken niet volgde dat de inspecteur direct na afloop van de in de vaststellingsovereenkomst genoemde aflossingstermijn van vijf jaar een winstindeling in aanmerking moest nemen.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 23 juli 2019, ECLI: NL: GHARL:2019: 5971

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing