Slecht onderhoud leidt tot lagere WOZ-waarde

Is een pand zeer slecht onderhouden, dan moet de gemeente hiermee rekening houden bij het vaststellen van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

 

In deze zaak hadden de erven van een overledene in november 2016 een bedrijfswoning geërfd. De gemeente stelde de WOZ-waarede voor het jaar 2017 vast op € 540.000, maar volgens de erven was dit veel te hoog. Zij vonden dat de gemeente onvoldoende rekening had gehouden met de slechte staat van onderhoud en bepleitten een waarde van € 325.000. Deze waarde was gebaseerd op een taxatie die zij hadden laten uitvoeren.

 

Binnenzwembad

Voor het hof was onder meer in geschil hoe de aanwezigheid van een binnenzwembad moest worden meegerekend. Volgens de heffingsambtenaar zorgde het zwembad voor een aanzienlijke meerwaarde, Het hof was echter met de erven eens dat het zwembad eerder een last dan een lust was, omdat  de bak moest worden vervangen en de bijbehorende technische installaties defect en verouderd waren. Verder constateerde het hof dat er sprake was van asbest. Aangezien de heffingsambtenaar hiermee geen rekening had gehouden leidde ook dit tot een verlaging van de WOZ-waarde. Het hof verlaagde deze waarde dan ook tot € 325.00.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 juli 2019, ECLI: NL: GHARL:2019: 5839

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing