Slapend dienstverband niet verplicht beëindigen

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever niet verplicht de arbeidsovereenkomst na twee jaar te beëindigen. Dit betekent dat hij dan ook geen transitievergoeding hoeft te betalen . Tot dit oordeel kwam Rechtbank Rotterdam.

Het ging in deze zaak om een werkneemster die sinds 1984 in dienst was bij haar werkgever, In 2016 werd zij arbeidsongeschikt en sinds 9 april 2018 krijgt zij een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De werkgever staakte per genoemde datum de loonbetaling maar beëindigde de arbeidsovereenkomst niet, zodat er sprake was een slapend dienstverband. De werknemer verzocht de rechtbank haar een transitievergoeding toe te kennen. Hierbij verwees zij naar het Kolom -arrest van de Hoge Raad van 14 september 2018.

 

Kolom-arrest

De rechtbank stelde vast dat het in het Kolom-arrest ging om een ander situatie, omdat daar sprake was van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst doordat de werknemer door arbeidsongeschiktheid minder ging werken. In deze zaak werkte de werknemer helemaal niet meer en daarover heeft de Hoge Raad zich nog niet uitgesproken, Volgens de rechtbank waren beide situaties niet vergelijkbaar, omdat de werknemer bij gedeeltelijke vermindering van de arbeidstijd bij later ontslag een lagere transitievergoeding ontvangt. Zou de werknemer dan bij de gedeeltelijke vermindering van de arbeidstijd geen transitievergoeding ontvangen, dan zou hij een deel van de transitievergoeding mislopen, In deze zaak was dat niet aan de orde.

 

Weinig rooskleurig

Verder oordeelde de rechtbank dat een werkgever niet verplicht is een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Wel kan het onder omstandigheden in strijd zijn met het goed werkgeverschap om een arbeidsovereenkomst in stand te houden, maar volgens de rechtbank was dat hier niet het geval. Hierbij woog de rechtbank mee dat de financiële situatie van de werkgever weinig rooskleurig was en er 67 slapende dienstverbanden waren.

 

Bron: Rechtbank Rotterdam, 19 juni 2019, ECLI: NL: RBROT: 2019: 4911

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing