Aflossing hypotheekschuld geen individuele en buitensporige last

Als een belastingplichtige een deel van zijn spaargeld kost na de peildatum aanwendt om een hypotheekschuld af te lossen, vindt de heffing over het box 3-vermogen toch plaats over het vermogen op de peildatum. In zo’n situatie is er geen sprake van een individuele en buitensporige last, zo oordeelde Hof Den Haag

In deze zaak bezat een vrouw in 2016 een eigen woning. Daarnaast had zij per 1 januari 2016 een totaalbedrag van € 230.519 op een aantal spaarrekeningen staan. Op 28 januari 2016 gebruikte de vrouw een bedrag  van € 140.914 om de hypothecaire lening op de eigen woning af te lossen. In haar aangifte gaf ze een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen aan dat was gebaseerd op het box 3-vermogen op de peildatum van 1 januari 2016 waarna ze bezwaar maakte tegen haar eigen aangifte.

 

Forfaitair rendement

Voor het hof stelde de vrouw dat zij op de peildatum weliswaar een saldo van € 230.519 op haar spaarrekeningen had staan, maar dat er sprake was een individuele en buitensporige last doordat zij een aanzienlijk deel van haar spaargeld had gebruikt om kort na de peildatum de hypotheekschuld af te lossen. Het bedrag dat gedurende een periode van elf maanden renderen was namelijk veel lager dan de waarde van het vermogen op de peildatum. Daarom stelde de vrouw dat het forfaitaire rendement niet € 8243 moest zijn,  zoals was aangegeven, maar slecht € 3054. Volgens de vrouw was zodoende sprake van een individuele en buitensporige last.

 

Peildatum

Het hof oordeelde echter anders. Voor de vaststelling van de box-3-heffing over 2016 is alleen de hoogte van het box-3-vermogen op de peildatum 1 januari 2016 relevant. Vermogensmutaties na de peildatum zijn niet van belang, wat inherent is aan de keuze die de wetgever heeft gemaakt. De situatie van de vrouw week niet wezenlijk af van de situatie van andere belastingplichtigen met box-3-vermogen, Daarom was er geen sprake van een individuele en buitensporige last.

 

Bron: Hof Den Haag, 16 juli 2019, ECLI: NL: GHGHA:2019: 1998

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing