Vestigingsplaats bv wijzigt door emigratie dga

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) de feitelijke leiding heeft over een bv en naar België emigreert wijzigt de vestigingsplaats van de bv. De bv is dan verdragsrechtelijk in België gevestigd waardoor Nederland geen dividendbelasting kan heffen over dividend dat de dga uitbetaalt aan de dga.

Rechtbank Noord-Holland moest zich buigen over een zaak waarin een vrouw enig aandeelhouder en bestuurder was van een bv die naar Nederlands recht was opgericht De vrouw emigreerde in oktober 2-13 naar België. De inspecteur vond echte dat de bv ook na de emigratie van de dga in Nederland gevestigd was en legde daarom naheffingsaanslagen dividendbelasting op over 2013 en 2014.

 

Kernbeslissingen

De rechtbank stelde vast dat in het belastingverdrag tussen Nederland en België staat dat voor toepassing van dit verdrag een lichaam is gevestigd in de staat waar de feitelijke leiding is Dit is de plaats waar de leiding van het lichaam de kernbeslissingen neemt met betrekking tot de activiteiten van het lichaam en waar de leiding de eindverantwoordelijkheid draagt voor de kernbeslissingen.

 

Meeverhuisd

Volgens de rechtbank had de inspecteur deze zaak niet bewezen dat een ander dan de dga de kernbeslissingen nam en de eindverantwoordelijkheid droeg. Aangezien niets erop wees dat de dga de kernbeslissingen in Nederland nam, oordeelde de rechtbank dat de bv na de emigratie va haar enig aandeelhouder en bestuurder verdragsrechtelijk in België was gevestigd. De bv was dus als het ware meeverhuisd met de dga. Dit bracht met zich dat Nederland geen dividendbelasting mocht heffen over dividenden die de bv na de emigratie van de dga had uitbetaald.

 

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 2 juli 2019, ECLI: NL: RBNHO:2019: 5714

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing