Voordeel lening bepalen bij afsluiten

Verstrekt een werkgever een personeelslening aan een werknemer waarbij de lening kwalificeert als eigenwoningschuld, dan is het rentevoordeel belast loon voor de werknemer. Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat het rentevoordeel moet worden berekend op basis van de rentestanden op het moment dat de lening werd afgesloten.

In deze zaak had een werkgever in 1991 een aflossingsvrije hypothecaire geldlening verstrekt aan een werknemer. Op 1 januari 2016 was het totaalbedrag van de schuld bijna € 160.000, verdeeld over vijf leningen. De inmiddels oud-werknemer, die de lening na zijn uitdiensttreding mocht voortzetten met gebruikmaking van de personeelsfaciliteit voor de rente, moest hierover 3,4% rente betalen. Volgens de man was er in de jaren 2016 en 2017 geen sprake van een rentevoordeel. Hij stelde namelijk dat de Belastingdienst de betaalde rente moest vergelijken met de rente in het jaar waarin het voordeel zou zijn behaald.

Soortgelijke leningen

De rechtbank oordeelde anders. Volgens de rechtbank moest per lening het overeengekomen rentepercentage worden vergeleken met het rentepercentage van soortgelijke leningen die worden afgesloten in de vrije markt. Hierbij moest steeds worden gekeken naar de rentestand op het moment dat een lening werd afgesloten. Hierdoor was er in de jaren 2016 en 2017 wel degelijk sprake van een rentevoordeel.

Bron: Rechtbank Gelderland, 9 maart 2018,ECLENL:RBGEL:2018:975

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing