Adviseur moet internationale constructies straks melden

Belastingadviseurs, accountants, financiële instellingen en andere intermediairs zijn per 1 juli 2002 verplicht grensoverschrijdende constructies die kunnen worden gebuikt om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Dit staat in een wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is onderdeel van de strijd die zowel op nationaal als op Europees niveau wordt gevoerd tegen belastingontwijking en -ontduiking. Internationale constructies die worden opgezet om belasting te ontwijken of te ontduiken zorgen ervoor dat de schatkist jaarlijks veel geld misloopt. Het ingediende wetsvoorstel voorziet in een nieuw waarschuwingssysteem dat ervoor zorgt dat de belastingdiensten meer informatie krijgen over potentiele misbruiksituaties, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen. Dit systeem moet een preventieve werking hebben op een aantal potentieel agressieve fiscale adviezen. Daarnaast moet het systeem eraan bijdragen dat frauduleuze grensoverschrijdende constructies eerder worden opgespoord, zodat zowel in Nederland als in de gehele Europese Unie meer belastingen kunnen worden geïnd.

 

Database

Als onder de nieuwe wet- en regelgeving een melding wordt gedaan, betekent dit dat een belastingconstructie voor de Belastingdienst mogelijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. Als gevolg van de Europese richtlijnen krijgen de belastingdiensten van alle lidstaten toegang tot een database met informatie over deze constructies die door de Europese Commissie wordt opgericht. De Belastingdienst krijgt zo meer inzicht in welke structuren worden gebruikt zodat hierop actie kan worden ondernomen.

 

Strafrechtelijke vervolging

De nieuwe meldingsplicht moet per 1 juli 2010 in werking treden, maar gaat op grond van een Europese richtlijn terug tot 25 juni 2018. Dit betekent dat intermediairs alle grensoverschrijdende constructies waarbij zij sinds 25 juni 2018 betrokken zijn geweest straks alsnog moeten melden bij de Belastingdienst. De betreffende informatie moet dan uiterlijk pop 31 augustus 2020 aan de fiscus worden verstrekt. Als een intermediair niet aan de nieuwe verplichtingen voldoet riskeert hij een boete of een strafrechtelijke vervolging.

 

Bron: ministerie van Financiën, 12 juli 2019

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing