Ondernemer mag auto niet zomaar her etiketteren

Als een ondernemer er bij aankoop van een auto voor kiest deze auto tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen, mag hij de auto later uitsluitend tot zijn privévermogen rekenen als hij kan aantonen dat er een bijzondere omstandigheid is deze her etikettering rechtvaardigt.

Een ondernemer kocht op 31 mei 2012 een Audi S8 Quattro. Hij rekende deze auto bij aanschaf tot zijn ondernemingsvermogen. In december 2012 besloot de ondernemer de auto, die hij zowel zakelijk als privé gebruikte, over te brengen naar zijn privévermogen. In zijn jaarrekening over 2012 verwerkte hij dit als een verkoop waarbij hij een boekverlies leed. De inspecteur accepteerde dit verlies echter niet, want hij stelde dat de auto het ondernemingsvermogen niet had verlaten. De ondernemer had de auto namelijk op 28 maart 2018 ingeruild voor een nieuwe Audi A8 die hij tot zijn ondernemingsvermogen had gerekend. Volgens de inspecteur was dit laatste een signaal dat ook de ingeruilde auto nog tot het ondernemingsvermogen behoorde,

 

Privékilometers

Hof Amsterdam was het met de inspecteur eens. Hierbij liet het hof niet alleen meewegen dat de nieuwe auto tot het ondernemingsvermogen ging behoren, maar ook dat de ondernemer tussen 22 december 2012 en 28 maart 2013 6351 kilometer had gereden. Volgens het hof konden dit nooit alleen maar privékilometers zijn mede gezien het feit dat de ondernemer had verklaard dat hij privé in de auto van zijn vriendin reed, het hof oordeelde dan ook dat de ‘oude’ auto ook na december 2012 tot het ondernemingsvermogen behoorde. De inspecteur had het afwaarderingsverlies terecht geweigerd.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3984

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing