Doelmatigheidsmarge telt niet bij lager loon

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die vindt dat het gebruikelijk loon voor hem lager moet worden vastgesteld dan het bedrag van €45.000 (2019) dat voortvloeit uit de gebruikelijk-loonregeling, kan geen beroep doen op de doelmatigheidsmarge. Deze marge geldt namelijk alleen in situaties waarin het gebruikelijk loon lager is.

 

De dga had aandelen in twee bv’s. aangezien hij twintig uur per week meewerkte in deze bv’s stelde de inspecteur het gebruikelijk loon over 2014 vast op €22.000, zijnde de helft van het toenmalige normbedrag €44.000. Dit was aanmerkelijk hoger dan het totaalbedrag van €13.069 dat de dga had opgegeven in zijn aangifte. De dga was het niet met de inspecteur eens en voerde voor Hof Den Haag aan dat de doelmatigheidsmarge moest worden toegepast, wat zou betekenen dat het gebruikelijk loon moest worden verminderd met 30% (in 2019 25%). Daarnaast stelde de dga dat het door de inspecteur vastgestelde gebruikelijk loon ook te hoog was vanwege het feit dat de bv’s geen winst maakten.

 

Geen winst

Hof Den Haag vond dat de inspecteur juist had gehandeld. De doelmatigheidsmarge was in deze zaak sowieso niet van toepassing, omdat deze marge alleen kan worden toegepast als het gebruikelijk loon hoger is dan het normbedrag. Daarnaast oordeelde het hof dat de dga met zijn stelling dat de bv’s geen winst maakten onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat een lager gebruikelijk loon van toepassing was. De Hoge Raad bevestigde de uitspraak van het hof.

 

Bron: Hoge Raad, 24 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:825

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing