Voorgeschoten bedrag kan informeel kapitaal zijn

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) een geldbedrag voorschiet aan zijn bv en hierbij weet dat de bv het verschuldigde bedrag nooit zal kunnen terugbetalen, is er geen sprake van een vordering op de bv maar van informeel kapitaal. Dit blijkt uit een zaak voor Hof Den Haag.

 

In deze zaak had een man van zijn voormalige werkgever een ontslagvergoeding ontvangen van bijna €1 miljoen.

Hij bracht de ontslagvergoeding in een bv in. Toen de financiële positie van de bv jaren later heel slecht was liquideerde de dga de bv. Eerst kocht hij echter het stamrecht af waarbij het gebruikmaakte van de 80%-regeling. Aangezien de bv de verschuldigde loonheffingen over de stamrechtuitkering niet kon betalen, besloot de dga dat bedrag vanuit zijn privévermogen voor te schieten. Hij boekte dat bedrag op zijn rekening-courant met de bv. Vervolgens wilde hij het saldo van de rekening-courantvordering in box 1 opvoeren als negatief resultaat uit ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen.

 

Nooit terugbetalen

De inspecteur vond dat het voorschieten van de verschuldigde loonheffingen kwalificeerde als een informele kapitaalstorting. Het hof was het hiermee eens, omdat het op het moment van voorschieten al duidelijk moest zijn dat de bv het betreffende bedrag nooit zou kunnen terugbetalen. Het bedrag van de verschuldigde loonheffingen moest daarom worden geëlimineerd uit te rekening-courantvordering.

 

Bron: Hof Den Haag, 13 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1254

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing