Gift aantonen met kwitantie is niet voldoende voor aftrek

Om gebruik te kunnen maken van de giftenaftrek moet een belastingplichtige aannemelijk kunnen maken dat hij de betreffende gift daadwerkelijk heeft gedaan. Uit een zaak voor Hof Den Haag blijkt dat een kwitantie hiervoor niet altijd voldoende is.

Een man had naar eigen zeggen een gift gedaan aan een moskeevereniging die als algemeen nut beogende instelling was aangemerkt. Het ging hierbij om een gift van in totaal €2.260,-. De man onderbouwde de gift met kwitanties en verklaringen van de vereniging. De inspecteur stelde een derde onderzoek in en daaruit bleek dat de gift van de belastingplichtige niet was terug te vinden in de administratie van de contante ontvangsten van de vereniging. Zodoende was niet duidelijk of de vereniging betalingen van de belastingplichtige had ontvangen en zo ja, hoe deze waren verwerkt in de administratie van vereniging. Daarom weigerde de inspecteur de giftenaftrek.

 

Administratie

De rechtbank vond dat de belastingplichtige met de kwitanties en verklaringen van de vereniging voldoende aannemelijk had gemaakt dat hij de gift had gedaan. Het hof oordeelde echter anders waarbij sterk meewoog dat de giften van de belastingplichtige niet waren terug te vinden in de administratie van contante ontvangsten van de vereniging. De overgelegde kwitanties en verklaringen waren onvoldoende bewijsmateriaal. De gift was dan ook niet aftrekbaar.

 

Bron: Hof Den Haag, 23 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1253

 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing