Problemen bij de fiscus zijn nog niet voorbij

Volgens de Algemene Rekenkamer behoren de problemen bij de belastingdienst voorlopig nog niet tot het verleden. Er is weliswaar een verbetertraject ingezet, maar een aantal problemen bij de fiscus is dusdanig groot dat het veel tijd kost om deze op te lossen.

Een van de grootste probleempunten is de sterk verouderdere ICT bij de belastingdienst. Deze ICT-systemen zijn niet alleen duur in onderhoud, maar ook moeilijk aan te passen. Hierdoor is het in sommige gevallen moeilijk of zelfs onmogelijk om nieuwe wetgeving in te voeren. Zo is het in het ICT-systeem voor de omzetbelasting uit 1982 niet meer mogelijk de belastingpercentages aan te passen. Pas bij de invoering van een nieuwsysteem kan nieuwe wetgeving gaan werken. Het kost echt ongeveer vijf jaar om zo’n systeem te bouwen, dus moeten de tarieven van de omzetbelasting de komende jaren hetzelfde blijven. Ook hindert tde verouderde ICT de vernieuwing van de dienstverlening aan belastingplichtigen.

 

ICT-medewerkers

Wel is de fiscus al jaren bezig de verouderde ICT-systemen te vervangen of te moderniseren, maar dit gebeurt niet snel genoeg met als gevolg dat het percentage verouderde systemen per saldo alleen maar toeneemt. Een van de redenen dat de modernisering trager loopt dan gewenst is dat de belastingdienst een gebrek aan ICT-medewerkers heeft. Volgens de Algemene Rekenkamer speelt dit probleem niet alleen bij de fiscus, maar bij vrijwel de gehele Rijksoverheid die in de breedte de informatiebeveiliging en het ICT-beheer niet op orde heeft.

 

Digitale sabotage

Het gevolg hiervan is dat digitale sabotage of verstoring momenteel een van de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid is. Bij elf organisaties van de Rijksoverheid signaleert de Algemene Rekenkamer grote problemen in de informatiebeveiliging en dit is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent dat die organisaties niet alle beveiligingsmaatregelen hebben genomen die door en voor de Rijksoverheid verplicht zijn gesteld.

 

Bron: Algemene Rekenkamer, 15 mei 2019

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing