Per geldverstrekking beoordelen of deze zakelijk is

Als een belastingplichtige geld leent aan bijvoorbeeld een bv, moet bij elke geldverstrekking worden beoordeeld of deze verstrekking zakelijk is. Dit kan dus betekenen dat bij afwaardering van de vordering een deel van de vordering zakelijk is en het andere deel onzakelijk. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Den Bosch.

 

Het ging in deze zaak om een directeur-grootaandeelhouder (dga) die sinds 2019 samen met twee anderen bestuurder en aandeelhouder was van een holding-bv die op haar beurt alle aandelen hield in een bv die een schoenen- en riemenwinkel exploiteerde. De dga had een rekening-courantverhouding met de holding. In 2010, 2011 en 2012 vonden diverse geringe overboekingen plaats. Daarnaast verstrekte de dga in 2012 via de rekening-courant een bedrag van €16.000 aan de holding. In 2013 werden via de rekeningcourant opnieuw substantiële bedragen verstrekt aan de holding. In 2013 ging het gaandeweg slechter met de schoenen- en riemenwinkel wat uiteindelijk leidde tot de ontbinding van de bv. De dga waardeerde de vordering op de holding af en voerde dit afwaarderingsverlies op in zijn aangifte inkomstenbelasting.

 

Eigen vermogen

Het hof beoordeelde de diverse overboekingen afzonderlijk op hun zakelijkheid. Allereerst stelde het hof vast dat bij twee overboekingen de omschrijving ‘EV’ was gebruikt. Het hof ging ervan uit dat dit stond voor ‘eigen vermogen’. Als via een rekening-courant eigen vermogen wordt verstrekt aan een bv, kan met betrekking tot deze overboekingen geen afwaarderingsverlies worden genomen. Daarna bekeek het hof de geringe overboekingen in 2010 tot en met 2012. Dergelijke geldverstrekkingen in rekening-courant zijn gebruikelijk en het hof oordeelde dan ook dat hierop een afwaarderingverlies mocht worden genomen.

 

Hogere rente

Voor de verstrekkingen in 2013 gold dit echt niet. De financiële posities van de holding en de bv waren al slecht dus waren deze verstrekkingen niet zakelijk, mede omdat geen hogere rente werd vastgesteld ter compensatie van het aanzienlijke debiteurenrisico. Daarom mocht de dga op dit deel van de vordering op de holding geen afwaarderingsverlies nemen.

 

Bron: Hof Den Bosch, 21 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:642

 

Uit deze zaak blijkt dat bij overboekingen in rekening-courant de betalingsomschrijving verstrekkende gevolgen kan hebben. Wordt een lening als ‘eigen vermogen’ overgeboekt, dan kan later geen afwaarderingsverlies worden genomen.

 

 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing