Ondernemerschap bewijzen met dossiers

Een belastingplichtige die wil profiteren van de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting zal met dossiers, facturen of andere bewijsstukken moeten bewijzen dat er in het betreffende jaar daadwerkelijk sprake is geweest van ondernemerschap. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

Een man stond sinds 1 november 2019 als ondernemer met een eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hij dreef via deze eenmanszaak een managementadviesbureau. Toen de man in november 2012 een bv oprichtte en zijn managementadviesbureau overdroeg aan de bv, liet hij de eenmanszaak uitschrijven uit het Handelsregister. In zijn aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2013 claimde hij echt wel de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

 

Geen omzet

De inspecteur weigerde de geclaimde aftrek waarna de man voor het hof stelde dat hij na de overdracht van zijn managementadviesbureau aan de bv wel andere activiteiten als IB-ondernemer had verricht. Hij slaagde er echter niet in dit te onderbouwen met dossiers, agenda’s en andere bewijsstukken. Ook kon hij geen facturen overleggen, maar dit kwam volgens de man doordat hij in 2013 geen omzet had behaald. Het hof oordeelde dat dit alles erop wees dat de man na de overdracht van zijn managementadviesbureau aan de bv geen andere werkzaamheden als IB-ondernemer had verricht. De inspecteur had de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek dan ook terecht geweigerd,

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 30 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3857

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing