Wifi staat voor btw los van verhuur vakantiewoning

Een verhuurder van vakantiewoningen die aan vakantiegangers tegen betaling ook een wifi-code verstrekte moest hierover het reguliere btw-tarief toepassen. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was er voor de btw sprake van een afzonderlijke prestatie, zodat niet evenals voor de verhuur van vakantiewoningen het verlaagde tarief mocht worden toegepast.

Vakantiegangers die bij de betreffende verhuurder een vakantiewoning huurden konden tegen betaling ook gebruik maken van het wifi-netwerk. Eerder van Rechtbank Gelderland het met de verhuurder eens dat wifi onlosmakelijk is verbonden met de verhuur van een vakantiewoning, omdat wifi eraan bijdraagt dat de vakantiegangers het verblijf in de woning optimaal kunnen gebruiken. Aangezien het btw-tarief in dergelijke gevallen wordt bepaald door het hoofdelement – in deze zaak de verhuur van de vakantiewoningen – gold volgens de rechtbank voor de gehele prestatie het verlaagde btw-tarief.

 

Kring van afnemers

Het hof oordeelde echter anders. Volgens het hof geldt in beginsel dat als meer dan één prestatie wordt verricht, het uitgangspunt is dat elke handeling een zelfstandige prestatie is. Onder omstandigheden kan er sprake zijn van één prestatie, bijvoorbeeld als één prestatie als hoofdprestatie kan worden beschouwd en de andere elementen bijkomende prestaties zijn. De rechtbank vond dat hier sprake was van één prestatie. Het hof stelde echter dat als binnen de kring van afnemers van de hoofdprestatie (in deze zaak de huurders van de vakantiewoningen) het belang bij het afnemen van de nevenprestatie (het gebruik van het wifi-netwerk) onderling verschilt, dat een aanwijzing is voor het feit dat er geen sprake is van een bijkomende prestatie waarvoor hetzelfde btw-tarief geldt als voor de hoofdprestatie. Het hof oordeelde dan ook dat er geen functioneel verband is tussen het gebruik van het wifi-netwerk en het gebruik van een vakantiewoning. Daarom moest de verhuurder omtrent het gebruik van het wifi-netwerk het reguliere btw-tarief toepassen.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 2 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2892

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing