Vaste vergoeding alleen buiten vrije ruimte na kostenonderzoek

De belastingdienst heeft in een handreiking benadrukt dat een vaste, onbelaste kostenvergoeding alleen buiten de vrije ruimte kan blijven als de werkgever vooraf onderzoek doet naar de kosten die werknemers werkelijk maken.

Betaalt een werkgever een vaste kostenvergoeding uit aan één of meer werknemers zonder dat hij vooraf een kostenonderzoek heeft uitgevoerd, dan kwalificeert de vergoeding als loon voor de werknemer. Het is dan wel mogelijk de vergoeding aan te wijzen als eindheffingsloon, maar dit gaat ten laste van de vrije ruimte. Heeft de werkgever wel een kostenonderzoek uitgevoerd, dan kan de vergoeding onbelast blijven als deze betrekking heeft op kosten die gericht zijn vrijgesteld en/of op intermediaire kosten.

 

Dienstreis

Verder staat in de handreiking dat de reisbesluiten binnen- en buitenland weliswaar zijn bedoeld voor ambtenaren op dienstreis, maar dat deze besluiten ook kunnen worden toegepast voor andere werknemers mits zij vanuit kostenoogpunt in gelijke omstandigheden verkeren als ambtenaren op dienstreis. De werkgever moet dan wel met een voorafgaand onderzoek aantonen dat zijn werknemer kosten maakt onder de omstandigheden en voorwaarden zoals die per kostensoort zijn beschreven in de reisbesluiten. Vervolgens mag de werkgever voor de hoogte van de vergoeding aansluiten bij de bedragen per kostensoort van de reisbesluiten. Deze bedragen staan in het handboek loonheffingen 2019.

 

Bron: belastingdienst, 1 mei 2019.

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing