Kabinet heeft hulp nodig bij nieuwe zzp-maatregelen

Het kabinet heeft opdrachtgevers opgeroepen te helpen bij de uitwerking van nieuwe maatregelen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het gaat dan met name om de ontwikkeling van de webmodule die opdrachtgevers duidelijkheid moet geven over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de staatsecretaris van Financiën en de staatsecretaris van economische Zaken Klimaat zijn druk bezig met het uitwerken van nieuwe wet- en regelgeving omtrent de beoordeling van de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. De nieuwe wet treedt op z’n vroegst in 2021 in werking en moet de opvolger worden van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) die niet de gewenste duidelijkheid heeft kunnen brengen.

 

Opdrachtgeversverklaring

Onder de nieuwe wet- regelgeving is een belangrijke rol weggelegd voor een nog te ontwikkelen webmodule. Het gaat hierbij om een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de raag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Is het antwoord op deze vraag positief, dan wordt een zogenoemde opdrachtgeversverklaring afgegeven. Deze verklaring geeft opdrachtgevers de zekerheid dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zijn verschuldigd.

 

Foutmarge

Om de nieuwe webmodule met zo weinig mogelijk vragen zo effectief mogelijk te laten werken heeft het kabinet informatie uit de praktijk nodig. Daarom hebben duizend opdrachtgevers een vragenlijst ontvangen die de gewenste informatie moet verschaffen. Na de verwerking van de ingevulde vragenlijsten zal een korte vragenlijst worden ontwikkelend. Deze zal vervolgens worden getest om vast te stellen wat de foutmarge is en in hoeveel gevallen er geen opdrachtgeversverklaring kan worden afgegeven. Uiteindelijk moet dit leiden tot een zo goed mogelijk werkende webmodule.

 

Opvolger wet DBA komt op z’n vroegst in 2021

 

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 5 april 2019

 

 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing