Herziening VAR kan niet met terugwerkende kracht

Heeft de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verstrekt maar heeft de fiscus deze verklaring vervolgens herzien, dan heeft de herziening geen terugwerkende kracht als de opdrachtnemer te goeder trouw is geweest. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

In deze zaak was een man werkzaam als verpleegkundige. Hij had voor de jaren 2010, 2011 en 2012 verzocht om een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) en die was door de fiscus ook steeds afgegeven. Ook voor 2013 ontving hij een VAR-wuo, maar op 15 oktober 2013 constateerde de inspecteur dat de feiten en omstandigheden waren gewijzigd. Hij vond dat er sprake was van een dienstbetrekking en besloot daarom de VAR-wuo voor 2013 met terugwerkende kracht te herzien. Vervolgens ontving de verpleegkundige een naheffingsaanslag voor de bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw) voor heel 2013.

 

Te goeder trouw

De rechtbank was het met de inspecteur eens dat er sprake was van een dienstbetrekking, maar vond ook dat de verpleegkundige vertrouwen mocht ontlenen aan de eerder ontvangen VAR en dus ook voor wat betreft de bijdrage Zvw. Als een VAR is vervalst of onder valse voorwendselen is aangevraagd, is een beroep op het vertrouwensbeginsel niet mogelijk. In deze situatie was de verpleegkundige echt te goeder trouw geweest. Daarom mocht de inspecteur de VAR niet met terugwerkende kracht herzien. Voor de bijdrage Zvw moest de Belastingdienst het inkomen in de periode van 1 januari 2013 tot  15 oktober 2013 aanmerken als winst uit onderneming. Het inkomen gedurende de rest van het jaar mocht wel worden belast als loon uit dienstbetrekking.

 

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1394

 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing