Omzetbelasting aftrekbaar door plaatsing zonnepanelen op dak van woning

Als iemand zonnepanelen laat plaatsen op zijn nieuwe woning en hij hierdoor als ondernemer voor de omzetbelasting wordt beschouwd, wijzigt het gebruik van deze woning en is een (groter) deel van de betaalde omzetbelasting aftrekbaar. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

In de zaak had een man een nieuwe woning laten bouwen. Hierbij had hij op het dak van de woning niet-geïntegreerde zonnepanelen laten plaatsen. Bij het bouwen van de woning was omzetbelasting berekend en de man wilde twee derde deel van de betaalde omzetbelasting als voorbelasting aftrekken.

 

Nuttige ruimten

De rechtbank stelde allereerst vast dat de zonnepanelen roerend waren en dat daarom onderscheid moest worden gemaakt tussen twee afzonderlijke goederen, namelijk enerzijds de woning met kantoorruimte en anderzijds de zonnepanelen. Dit liet echter onverlet dat het plaatsen van de zonnepanelen op de woning ertoe hadden geleid dat het gebruik van de woning was gewijzigd. Een deel van het dak stond ten dienste van de nuttige ruimten in de woning, maar daarnaast werd een deel van het dak ook gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen waardoor het een zakelijk functie had gekregen. Dit deel van het dak stond nu ook ten dienste van de energieopwekking en was zodoende een extra nuttige ruimte geworden.

 

Oppervlakte

Voor de berekening van de oppervlakte van het betreffende deel van het dak sloot de rechtbank aan bij de totale oppervlakte van de geplaatste zonnepanelen. De rechtbank stelde vast dat de zonnepanelen een totale oppervlakte hadden van 19,7m2. De nuttige ruimten met zakelijk gebruik besloegen dus 19,7m2. De totale oppervlakte was 72m2 (binnen de woning) + 19,7m2 = 91,7m2. De rechtbank oordeelde dat 19,7m2/91,7m2 = 21,5% van de betaalde omzetbelasting mocht worden afgetrokken.

 

Bron: Rechtbank Gelderland, 18 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1163

 

 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing