Geen aansprakelijkheid bij tijdige melding betalingsonmacht

Als een bv te weinig belasting heeft afgedragen en dit niet is te wijten aan grove schuld of opzet en er tijdig een melding van betalingsonmacht is gedaan, kan de belastingdienst de bestuurder van de bv in principe niet aansprakelijk stellen. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad.

In deze zaak had een bv minder belasting afgedragen dan zij was verschuldigd waarna de ontvanger de bestuurder van deze bv aansprakelijk had gesteld. De Hoge Raad oordeelde echter dat de bestuurdersaansprakelijkstelling niet terecht was. Er was geen sprake geweest van grove schuld of opzet en bovendien had de bv tijdig melding gemaakt van de betalingsonmacht*. De ontvanger had geen andere bewijsmiddelen om te bewijzen dat er sprake was geweest van onbehoorlijk bestuur, dus vernietigde de Hoge Raad de beschikking tot bestuurdersaansprakelijkstelling.

 

Bron: Hoge Raad, 22 februari 2019. ECLI:NL:HR:2019:284

 

* Een melding van betalingsonmacht is tijdig gedaan als zij uiterlijk twee weken na de vervaldatum van de aanslag heeft plaatsgevonden.

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing