Gebruikelijk loon geldt ook zonder arbeidsovereenkomst

De gebruikelijk-loonregeling is ook van toepassing als een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen arbeidsovereenkomst is aangegaan met zijn bv, mits er sprake is van een aanmerkelijk belang en de dga werkzaamheden heeft verricht voor zijn bv. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.

In deze zaak was een dga aandeelhouder en bestuurder van zes vennootschappen die zich bezighielden met boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden. Volgens de inspecteur had de dga in 2010 werkzaamheden verricht voor alle zes de vennootschappen en moest voor al deze vennootschappen het gebruikelijk loon in aanmerking worden genomen. De dga was het hier niet mee eens, omdat hij met geen enkele vennootschap en arbeidsovereenkomst was aangegaan. Daarnaast voerde hij aan dat hij onvoldoende opleiding had genoten om als fiscaal deskundige te kunnen optreden. Ook stelde hij dat hij in 2010 ziek was geweest en geen werkzaamheden had kunnen verrichten. De behaalde omzet zou zijn gerealiseerd door stagiaires.

 

Geen werknemers

De rechtbank oordeelde allereerst dat een arbeidsovereenkomst geen voorwaarde is voor toepassing van de gebruikelijk-loonregeling. Volgens de rechtbank is voor toepassing van deze regeling vereist dat de dga een aanmerkelijk belang heeft en dat hij werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap(pen). Vervolgens oordeelde de rechtbank dat de dga niet had aangetoond dat hij geen werkzaamheden had verricht voor zijn vennootschappen. Hierbij wees de rechtbank erop dat de vennootschappen geen loonkosten hadden, maar wel omzet aangaven. Hieruit concludeerde de rechtbank dat de vennootschappen geen werknemers in dienst had, zodat de werkzaamheden moesten zijn verricht door de dga. De inspecteur had daarom terecht gesteld dat voor alle 6 de vennootschappen de gebruikelijk-loonregeling moest worden toegepast.

 

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 18 januari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:445

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing