Belastingschuld niet zelf verrekenen

Als een belastingplichtige een openstaande belastingschuld heeft en daarnaast recht heeft op een belastingteruggave, mag hij de schuld niet zelfstandig verrekenen met de teruggave. Dit heeft de Hoge Raad bepaald.

Een bv had over september 2013 btw-aangifte gedaan en hierbij verzocht om een teruggave van omzetbelasting. Vervolgens moest zij in oktober 2015 een bedrag aan omzetbelasting betalen waarna zij de nieuwe btw-schuld en openstaande boeten en aanmaningskosten zelfstandig verrekende met de te ontvangen teruggave en te ontvangen griffierecht uit procedures van de bv tegen de belastingdienst. De bv stelde de fiscus schriftelijk op de hoogte van de verrekening, maar ontving vervolgens een naheffingsaanslag omzetbelasting en een verzuimboete. Hof Arnhem-Leeuwarden stelde dat voor een openstaande belastingschuld uitstel van betaling kan worden aangevraagd in afwachting van verrekening met een belastingteruggave. Een belastingplichtige mag echt niet op eigen houtje overgaan tot verrekening, want dat is geen verzoek tot uitstel van betaling. De bv had daarom onjuist gehandeld en hier kwam nog bij dat de bv de ontvanger niet had gemachtigd de btw-teruggave te gebruiken voor betaling van de verschuldigde omzetbelasting. Bovendien had de bv bedragen verrekend die door de belastingdienst nog niet waren geformaliseerd in aanslagen. Ook had de bv zelf rende en koste berekend voor aanmaningen en te late betalingen. Volgens het hof was deze handelswijze onjuist en war er geen sprake van afwezigheid van alle schuld. De verzuimboete was dan ook terecht opgelegd en de Hoge Raad was het hiermee eens.

 

Bron: Hoge Raad, 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:230

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing