Partijen bij schenking moeten dwaling aannemelijk maken

Als twee partijen een schenking overeenkomen en deze overeenkomst later willen vernietigen vanwege de hoge schenkbelasting, is dit alleen mogelijk als zij aannemelijk maken dat er sprake was van wederzijdse daling over het van toepassing zijnde tarief van de schenkbelasting. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

In deze zaak kocht een man een woonhuis van zijn oudtante. De woning was €325.000 waard maar de man mocht het huis kopen voor €225.000. Hij kreeg het advies om het verschil van €100.000 van zijn oudtante te lenen waarna zij dat bedrag op een later moment vrijgesteld zou kwijtschelden. Dit zou ten opzichte van een schenking ineens een besparing opleveren van €12.000. Aangezien de oudtante niet extra naar de notaris wilde werd overeengekomen dat zij het bedrag van €100.000 direct zou schenken. Toen vervolgens bleek dat de man een bedrag van €27.409 aan schenkbelasting moest betalen, gingen de man en zijn oudtante alsnog naar de notaris en zetten zij de schenking om in een lening die later werd kwijtgescholden.

 

Niet op papier

Rechtbank Gelderland oordeelde dat er sprake was van dwaling, maar het hof kwam tot een andere conclusie. Voor wederzijdse dwaling moest namelijk aannemelijk worden gemaakt dat de man en zijn oudtante op het moment van de schenking in vermoedelijke zekerheid verkeerden over het van toepassing zijnde tarief van de schenkbelasting. Volgens de man had zijn adviseur hem verteld dat de verschuldigde schenkbelasting €12.000 zou zijn, maar dit kon hij niet aannemelijk maken. Hierbij rekende het hof de man aan dat hij de gevolgen van de schenking niet door zijn adviseur op papier had laten zetten. Aangezien de man evenmin een verklaring van zijn adviseur kon overleggen waarin deze de zienswijze van de man onderschreef, was het volgens het hof onvoldoende aannemelijk dat de man op het moment van de schenking in vermoedelijke zekerheid verkeerde omtrent het van toepassing zijnde tarief van de schenkbelasting. Er was daarom geen sprake van dwaling zodat de aanslag schenkbelasting in stand bleef.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 22 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:414

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing