Effectieve box 3-heffing van 75% niet buitensporig zwaar

Hoewel een effectieve belastingdruk van 75% over het box 3-vermogen erg hoog lijkt, is dit voor een belastingplichtige in principe geen buitensporig zware last. Tot dit oordeel kwam Hof Den Bosch.

In deze zaak had een vrouw over 2015 een box 3-vermogen van €192.431. Het hof stelde vast dat in 2015 het door de wetgever veronderstelde mogelijke rendement van 4% niet langer haalbaar was, maar dat een rendement van 1.6% nog wel haalbaar was. Dit betekende dat de effectieve box 3-heffing in deze zaak 75% was. Het hof oordeelde dat van een dergelijke heffing niet kan worden gezegd dat zij ertoe leidt dat belastingplichtigen worden geconfronteerd met een buitensporig zware last. Aangezien de vrouw volgens het hof niet had aangetoond dat er voor haar sprake was van een individuele en buitensporige last, bleef de box 3-heffing gehandhaafd.

 

Bron: Hof Den Bosch, 9 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4633

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing