Volgorde schenking en uitgaven niet relevant voor vrijstelling

Als iemand uitgaven doet voor onderhoud aan zijn woning en pas daarna een schenking ontvangt, kan ij de tijdelijke verruimde vrijstelling schenking eigen woning toepassen mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Rechtbank Gelderland heeft bepaald het in zo’n geval niet relevant is dat de schenking pas na de betaling van de kosten plaatsvindt.

In deze zaak had een vrouw voor een bedrag van € 79.332 onderhoud laten uitvoeren aan haar woning. Vervolgens ontving zij op 16 december 2013 van haar ouders een schenking van € 100.000 waarna zij voor nog eens € 28.040 onderhoud aan haar woning liet uitvoeren. Bij de aangifte schenkbelasting deed de vrouw een beroep op de tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor een schenking in verband met de eigen woning. De inspecteur vond echter dat de vrouw voor de uitgaven die zij had gedaan voordat ze de schenking ontving geen beroep kon doen op de tijdelijke verruiming van de vrijstelling. Hij accepteerde het beroep op deze verruiming alleen voor de kosten van € 28.040 die de vrouw na ontvangst van de schenking had gemaakt.

 

Schriftelijk

De rechtbank was het echt niet met de inspecteur eens. Volgens de rechtbank was de tijdelijke verruiming van de vrijstelling ook van toepassing op de onderhoudskosten van € 79.332 die de vrouw al vóór de schenking had betaald. De rechtbank stelde namelijk dat uitsluitend met schriftelijke bescheiden moest worden aangetoond dat de betaling van de schenking was gedaan en dat de betaling van de kosten voor de eigen woning was gedaan. Aangezien volgens de rechtbank geen volgtijdelijk verband is voorgeschreven, vond de rechtbank de volgorde van deze betalingen niet relevant. Ook omdat de vrouw de genoemde betalingen kon aantonen, oordeelde de rechtbank dat zij voor alle gemaakte onderhoudskosten een beroep kon doen op de tijdelijke verruiming van de vrijstelling.

 

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:181

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing