Openbaarmaking vergrijpboeten

Het ministerie van Financiën wil dat vergrijpboeten die wegens een beboetbaar feit worden opgelegd aan juridische beroepsbeoefenaren/adviseurs openbaar worden gemaakt. Het ministerie hoopt dat deze maatregel een preventieve werking heeft. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen is ter internetconsultatie ingediend.

Naar aanleiding van onthullingen als de Panama Papers heeft de staatssecretaris van Financiën in januari 2017 een aantal maatregelen aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken. Het nu gepubliceerde wetsvoorstel voorziet in een van deze maatregelen. Doel is om adviseurs te ontmoedigen cliënten te helpen bij het opstellen van implementeren van structuren die het ontwijken of ontduiken van belasting mogelijk maken.

 

Beboetbaar feit

Concreet regelt het wetvoorstel om een vergrijpboete openbaar te maken als deze is opgelegd vanwege het plegen of deelnemen aan het beboetbaar feit dat is begaan bij het beroeps- of bedrijfsmatig bijstaan van een belastingplichtige (of toeslaggerechtigde) om te weinig belasting te betalen of geen of onjuiste gegevens of inlichtingen te verstrekken. Het is aan de inspecteur te bewijzen dat de overtreding is begaan bij het beroeps- of bedrijfsmatig verlenen van bijstand.

 

Onherroepelijk

In het wetsvoorstel staat overigens dat vóór de eventuele openbaarmaking eerst een evenredige belangenafweging moet plaatsvinden tussen enerzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de overtreder en anderzijds het maatschappelijke belang. Ook staat in het wetsvoorstel dat de openbaarmaking pas mag plaatsvinden nadat de opgelegde vergrijpt boete onherroepelijk is geworden.

 

Bron: ministerie van Financien, 19 december 2018, Wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten.

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing