Loondoorbetalingsverplichting goedkoper voor kleine werkgevers

Het wordt voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper om het loon van zieke werknemers door te betalen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover afspraken gemaakt met de werkgeversorganisatie.

Werkgevers zijn verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar grotendeels door te betalen. Ook moeten zij zich er samen met de zieke medewerker voor inzetten dat laatstgenoemde snel terugkeert op de werkvloer. Met name onder kleine werkgevers worden de verplichtingen over de loondoorbetaling als buitenproportioneel ervaren. Het merendeel is weliswaar verzekerd tegen het financiële risico van zieke medewerkers, maar twijfelt desondanks of alles goed is geregeld als een werknemer langdurig uitvalt. Zo hebben kleine werkgevers meestal geen personeelsafdeling die samen met een zieke medewerker naar mogelijkheden kan zoeken om weer aan het werk te gaan.

 

Tegemoetkoming

Dit alles maakt dat veel kleine werkgevers het riskant vinden om werknemers in vaste dienst te nemen, terwijl het kabinet dit juist wil bevorderen. Daarom is nu afgesproken dat er per 1 januari 2020 een verzuim-ontzorgverzekering voor het midden- en kleinbedrijf komt. Deze verzekering vangt niet alleen het financiële risico op, maar helpt ook bij de verplichtingen en taken rondom de loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast komt er met name voor kleine werkgevers een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling.

 

Tweede spoor

Verder wil men de transparantie rondom de loondoorbetaling verbeteren door het voor kleine werkgevers duidelijker te laten zijn waarop uitkeringsinstantie UWV hen beoordeelt bij de re-integratie van zieke werkgevers. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hierover in gesprek met UWV. Er is al afgesproken dat bij de toets op re-integratie-inspanningen het medisch advies van de bedrijfsarts, op basis waarvan werkgever en werknemers het re-integratietraject inrichten, leidend wordt. Tot slot is afgesproken dat werkgevers meer grip krijgen op het zogenoemde tweede spoor waarbij zieke werknemers niet op de oude werkplek terugkeren, maar bij een andere werkgever worden geplaatst.

 

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 20 december 2018, 2018-0000818469

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing